Spirituel samkvem

Økonomi

I en række tidlige litterære værker beskrives kærlighed og seksualitet åbent og uden præg af senere tiders skyld, skam og seksuel forskrækkelse. også selvom beskrivelserne, som Bibelens Højsang, i mange tilfælde indgår i de store religioners hellige bøger og kan derfor såvel fortolkes som kærlighed mellem mennesker og som kærlighed mellem menneske og guddom. Disse skrifter har alene på grund af deres alder haft stor betydning og indflydelse, og også vor tids nyreligiøse og spirituelle retninger gør brug af dem. Taoisme aoismens hellige bog hedder Tao Te Ching, og den tillægges Lao Tze, der levede i det 6. århundrede før vor tidsregning. Taoismen er sammen med konfucianisme og buddhisme, en af Kinas tre store filosofiske og religiøse bevægelser. I taoisme tages der udgangspunkt i de modsatrettede principper for yin (kvinden) og yang (manden), der skal være i ligevægt. Tao udlægges som vejen, stien, metoden og princippet og betegner kraften i et foranderligt univers. Taoisme handler om at finde en personlig vej til et harmonisk liv, og derfor angives der ikke et nøjagtigt regelsæt for, hvordan man bliver en god taoist, og der findes heller ingen kirker, ritualer eller dogmer til at anvise vejen. I praksis tilskynder taoismen også til at vise godhed mod andre, respektere andres levemåde og ikke presse sin egen livsfilosofi ned over hovedet på andre. Hver enkelt person bør stræbe efter at være et godt eksempel og styrke relationerne til medmennesket.

Tantra er egentlig navnet på gamle rituelle tekster, der benyttes indenfor tantrismen. Det er en retning indenfor hinduisme og buddhisme, opstået i Indien i 600-tallet, der stræber imod en forening af verdensaltets modsatrettede kræfter. Det sker ved, at man anerkender sin krop som et mikrokosmos, en afspejling af det store kosmos, universet. Heri opfattes alting som styret af shakti, den kvindelige aktive energi, i modsætning til den passive mandlige energi, der forbindes med guden Shiva. Hver for sig er de to energier uden kraft. Så selvom seksualitet blot er en del af tantrismen, spiller den en central rolle. Begrebet tantra kan udlægges som “at strække og bevare”. Oversat til seksuel handling indebærer det, at den seksuelle akt udstrækkes for at bevare den opbyggede energi. Ifølge tantriske principper bør man ikke have seksuelt samvær, uden at følelser og tiltræknings piller en vægtig rolle. I tantra handler det hovedsageligto m at opnå spirituelle tilstande, for eksempel gennem meditation. Og om, hvordan det gennem teknikker som massage, berøring og åndedræt er muligt at forlænge, intensivere og ophøje den seksuelle akt som udtryk for kærlighed mellem mennesker. Budskabet i tantra er da at lære at finde og stimulere kroppens erogene zoner, således at hele kroppen involveres og ikke blot kønsorganerne. Dette intensiverer samværet og hjælper til at opnå nye højder for fysisk kontakt og spirituelle sider. Hverken udløsningen eller orgasmen opfattes i tantra som målet for den seksuelle akt. Målet er derimod den handling, hvor parterne opbygger den seksuelle energi og øger fornemmelsen for og bevidstheden om at være til stede i nuet. For godt 1600 år siden skrev den indiske filosof at syayana en ofte oversat kærlighedshåndbog, Kama Sutra. Kama er navnet på hinduismens kærlighedsgud og betyder tillige nydelse, mens Sutra betyder vers. Bogens titel kan altså oversættes til Vers om nydelsen. Kama Sutra behandler udover seksualiteten sansernes indflydelse på tosomhed og kærlighed, og hvordan det er muligt at udnytte alle sanser til både at vække større seksuel lyst og større fornemmelse for samhørighed. Ligeledes skildres, hvordan det gennem udvælgelse, forførelse, forelskelse, møblering Også videre lader sig gøre at skabe et grundlag, der bringer begge parter en følelse af ro, kærlighed og fællesskab, og hvordan mad, drikke, musik og omgivelserne i det hele taget har væsentlig indflydelse på forderedelserne til sanselig sex. Her kunne man passende finde en god eros glidecreme.

I Kama Sutra beskrives forskellige samlejestillinger, som skal øge den seksuelle delse og løsne op for eventuelle seksuelle spændinger. Der ny. lægges vægt på, at ikke kun kønsorganerne, men hele kroppen er en erogen zone, der skal stimuleres og ophidses. Især under forspillet, hvor det handler om at trække tiden ud, om at vække og pirre alle sanser. Eftersom placeringen af de erogene zoner er individuelt forskellig, opfordres der til at udforske og undersøge såvel sig selv som sin partner. Bogen beskriver et utal af stillinger. Stående, hængende, siddende, liggende med manden øverst, med kvinden øverst, i orale stillinger eller i egentligt samleje. Alle med farve rige tilnavne som koen, hunden, edderkoppen og katten. Samtidig understreges det, at det for begge parter er en ligeværdig opgave at øge nydelsen for hinanden.

Sheik Nefzaoui skrev i 1500-tallet en arabisk lærebog i elskovskunst, Den duftende have. I bogen skildres åbenhjertigt og fordomsfrit, hvordan kvinden  og manden med deres kønsdele er hinandendens største glæde. Bogen er blevet vidt oversat og anviser konkret og illustrativ hvorledes den seksuelle akt kan bringe de to køn størst mulig nydelse. Poetisk tages der fat på legemlige og seksuelle forskelle på mænd og kvinder imellem, kønsdelens anatomi og den seksuelle og akt. Det hele er krydret med billedlige beretninger om samspillet mellem kønnene. Aslutningsvis bedes Allah om tilgivelse med løfte om, at bogens læsere og forfatteren vil samles omkring et højlydt Amen. Sheik Nefzaouis syn fra 1500-tallet på kvinder, mænd og seksualitet er endnu ikke blevet almindeligt udbredt og accepteret. Reelt handler det også her om at nå frem til et livsmønster i personlig balance, fysisk og psykisk. Om at søge harmoni mellem krop og sjæl, indbefattet den kropslige forening af mand og kvinde.