Hvem skal man hacke i århus?

Hack i århus

Produktudvikling

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder både videregående uddannelser samt efteruddannelser og kurser, hvor der i alt er otte kompetencecentre med hvert sit uddannelsesområde (Erhvervsakademi Aarhus, 2016b)hvorpå der henholdsvis er mere end 4.200 fuldtidsstuderende samt 3.400 deltidsstuderende (Erhvervsakademi Aarhus, 2016a). Desuden er Erhvervsakademi Aarhus det eneste erhvervsakademi i Danmark, der er institutionsakkrediteret. Der er en høj kundetilfredshed blandt tidligere studerende på efteruddannelser, hvorfor der hele tiden arbejdes på udvikling af nye efteruddannelser og kurser, som kan tiltrække nye målgrupper.

Dog er der en lav kendskabsgrad blandt målgrupperne, som ligger på cirka 25 % (Jacobsen, 2016). Erhvervsakademi Aarhus er centralt placeret i forhold til Aarhus, med god mulighed for offentligt transport og motorveje (Erhvervsakademi Aarhus, 2016e). Herudover giver Erhvervsakademi Aarhus mulighed for skræddersyede forløb inden for deres kompetenceområder, for at finde en løsning, som skaber mest mulig værdi for kunden. Dette giver en stor fleksibilitet, hvorfor der ingen grænser er for mulighederne hertil (Erhvervsakademi Aarhus, 2016c).

 

Markedsføring

Business Relations benytter sig af medier online og offline for at markedsføre sig B2B, hvor de har et markedsføringsbudget på 900.000 kr. De online medier omhandler Google, Facebook, deres hjemmeside, nyhedsbreve samt networking på flere platforme som lederforum, salgs- og marketing forum samt ealumne.dk. Herudover er der offline markedsføring som kundehenvisninger, PR, personligt salg, partnersalg, telemarketing, messer og seminarer. Disse tiltag er valgt for både at ramme arbejdsgivere samt medarbejdere i virksomhederne og dermed vække et behov (Jacobsen, 2016).

 

Salg

Der bliver fra Business Relations benyttet salgskanaler, som både rammer én til mange samt en til én. Førstnævnte omhandler partnersalg, hvor Business Relations samarbejder med ti virksomheder angående fag til uddannelserne og kurserne (Jacobsen, 2016), hvor de alle tillægger værdi for Erhvervsakademi Aarhus’ værdikæde. KAM-salg omhandler store virksomheder som TDC og Arla, der fast benytter Erhvervsakademi Aarhus til efteruddannelse af medarbejderne samt large account, hvor Business Relations identificerer virksomheder i Erhvervsakademi Aarhus’ netværk, hvor der er størst potentiale samt muligheder for udvidelse af samarbejdet (Jacobsen, 2016). En til én kanal består af en ring-mig-op samt karrieresparring funktion, hvor interesserede har mulighed for at få en times konsultation med en konsulent fra Business Relations (Jacobsen, 2016).

 

Produktion af service og implementering

  1. Fase: Problemidentifikation

En kvinde med et fuldtidsarbejde har fået interesse for at påbegynde en efteruddannelse eller et kursus og finder på google Erhvervsakademi Aarhus’, som hun vælger at kontante for at få en times gratis sparring. På baggrund af samtalen vurderes det, hvilke efteruddannelser og kurser, der kan være relevante for hende (Andersen, 2015).

 

  1. Fase: Problemløsning

Kvinden har nu besluttet sig for at påbegynde en efteruddannelse, og hun kontanter hermed Erhvervsakademi Aarhus igen. Under samtalen afdækkes kvindes behov for at finde den efteruddannelse eller kursus, som passer bedst til hende. Herudover kommer konsulenten fra Erhvervsakademi Aarhus ind på forskellige løsninger til finansiering af uddannelsen (Andersen, 2015).

 

  1. Fase: Valg

Efter endnu en samtale med en konsulent fra Erhvervsakademi Aarhus tager kvinden stilling til de forskellige uddannelser, som er blevet forlagt. Herudfra vælger hun en diplomuddannelse, som kan finansiering af kvindens arbejdsgiver (Jacobsen, 2016).

 

  1. Fase: Udførelse

Herefter fastlægges hvor og hvornår uddannelsen skal foregå, der underskrives en aftale og der betales for uddannelsen (Andersen, 2015).

 

  1. Fase: Kontrol og evaluering

Erhvervsakademi Aarhus følger op på, om processen og uddannelsen har været tilfredsstillende for kvinden og hvilke forbedringer der eventuelt kunne være (Andersen, 2015).

 

Støtteaktiviteter:

Virksomhedens infrastruktur

Erhvervsakademi Aarhus er organiseret således, at bestyrelsen er den øverste myndighed. Bestyrelsen har ansat Christian Mathiasen som leder for uddannelsesinstitutionen. Organisationen er opbygget omkring otte kompetencecentre, som har hvert sit uddannelsesområde, en forsknings- og innovationsafdeling samt en række tværgående funktioner (Erhvervsakademi Aarhus, 2016b). I virksomheden er der udviklet et kvalitetssystem, som skal sikre uddannelser med et højt kvalitetsniveau samt en høj tilfredshed blandt de studerende (Erhvervsakademi Aarhus, 2016d).

 

Menneskelige ressourcer

Erhvervsakademi Aarhus rekrutterer medarbejder ved at slå ledige stillinger op på deres hjemmeside, på Jobindex og på jobnet.dk. Herefter gennemgås ansøgningerne, hvor der udvælges kandidater til en jobsamtale. Der gennemføres to samtalerunder, hvor der i den første bliver deltaget af den kommende chef samt en kollega. Ved afslag sendes der en mail, hvor der ved ansættelse ringes til dig (Erhvervsakademi Aarhus, 2016f). Erhvervsakademi Aarhus ansætter medarbejdere på samme grundlag, som de markedsfører sig, at være tæt på praksis. Derfor ansættes underviserne efter samme princip, hvor langt de fleste kommer fra det private erhvervsliv (Erhvervsakademi Aarhus , 2016g).

 

Der er som medarbejder på Erhvervsakademi Aarhus rig mulighed for efteruddannelse, som gælder alt fra sprog til projektledelse. Derudover kommer alle nyansatte undervisere gennem et 4-årigt uddannelsesforløb, som omhandler pædagogik samt forskning og udvikling. Der er en række fordele for medarbejderne som favorabel frokost- og frugtordning, personalerabatter, som foregår igennem Logbuy samt sportsarrangementer. Der tillægges vægt på involvering af medarbejderne, hvorfor der afholdes en medarbejderdag en gang om året, hvor medarbejderne bedes om input til den fremtidige strategi (Erhvervsakademi Aarhus , 2016g).

 

Teknologiudvikling

Erhvervsakademi Aarhus benytter sig af flere forskellige formere for sociale medier. De optræder på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter og Youtube. Herudover undersøger de løbende, om der er andre relevante sociale medier, som er brugbare for dem. Heriblandt nævnes Snapchat (Erhvervsakademi Aarhus, 2016m).

 

Indkøb

Erhvervsakademi Aarhus udfører løbende vedligeholdelse på deres anlæg og bygninger, hvilket giver dem behov for rammeaftaler inden for forskellige fagområder. Disse er opdelt i syv fagområder, som omfatter EL-arbejder og IT-kabling, gulvbelægningsarbejder, malerarbejder, murerarbejder, tømrer- og snedkerarbejder, VVS- og blikkenslagerarbejder samt glarmesterarbejder. Indenfor hvert af ovenstående fagområde ønsker de at indgå en rammeaftale med tre virksomheder. Proceduren for tildeling af disse rammeaftaler fremgår af en række udbudsbetingelser (Erhvervsakademi Aarhus, 2016h).