Strategimøde2014

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til strategimøde lørdag d. 13. september 2014 kl. 11:00 til 16:00. Mødet afholdes i 5342-333 Ada Møderum (26) på Aarhus Universitet.

Tilmelding sker via denne Doodle.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud:
  • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

  • Dette er bestyrelsens første strategimøde

Skal OSAA stå for flere fællesarrangementer udover T3? Workshops?

  • pedersen vil gerne lave et oplæg omkring flere fællesarrangementer

Vi bør få fastlagt et rigtigt budget

  • Rune vil gerne lave et oplæg omkring budget

Bør vi være mere åbne omkring økonomien? Løbende, offentligt tilgængeligt regnskab?

  • Brix vil gerne lave et oplæg omkring mere åbne økonomi

Vi skal have fastlagt strategien omkring MOOSA

  • Rune kontakter Anders omkring omkring MOOSA
Personlige værktøjer