Referat20140812

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
Brix (diskussion | bidrag)
(Tilføj dagsorden for næste driftsmøde)
Gå til næste ændring →

Versionen fra 8. jul 2014, 20:45

Dagsorden til driftsmødet tirsdag d. 12. august 2014 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud:
  • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

Kommende arrangementer

Ludum Dare

T³ september

  • Tovholder:

Strategimøde

Økonomi

Medlemstilvækst/afgang

Indestående

Egenkapital

Udgifter siden sidst

Indkøb

Lokaler

Åben kommunikation

  • Nedenstående forslag omkring tilføjelse til vores forretningsorden er overført fra forrige driftsmøde:
 Åben kommunikation
 Kommunikation omkring drift af foreningen skal i videst muligt omfang ske via foreningens offentlige epostliste.

Evt.

Personlige værktøjer