Referat20140610

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til driftsmødet tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud:
  • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

Kommende arrangementer

Økonomi

Medlemstilvækst/afgang

Indestående

Egenkapital

Udgifter siden sidst

Indkøb

  • Indkøb af Club-Mate?

Lokaler

Evt.

Personlige værktøjer