Referat20140520

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
(Første halvdel er overstået)
Linje 3: Linje 3:
== Valg af en ordstyrer, en referent og to stemmetællere ==
== Valg af en ordstyrer, en referent og to stemmetællere ==
Følgende skal vælges:  
Følgende skal vælges:  
-
* Referent:
+
* Referent: Brix
-
* Ordstyrer:
+
* Ordstyrer: Tim
-
* Stemmetæller 1:
+
* Stemmetæller 1: Rune
-
* Stemmetæller 2:
+
* Stemmetæller 2: Anders
== Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling ==
== Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling ==
-
* Se [[Referat20130521]] og [[Referat20130924]]
+
* Se [[Referat20130521]] og [[Referat20130924]]: Godkendt
== Formandens beretning ==
== Formandens beretning ==
-
 
+
* Mange har hjulpet godt med til indretningen af de nye lokaler (Bertho, svend-ev, Lillian, Tim, ...), men specielt én har ydet en ekstra indsats
-
== Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse ==
+
* Flemming roste Anders' heroiske indsats for at skaffe os lokalerne på Katrinebjergvej 105
 +
* Vores samarbejde med Hovedbiblioteket og særligt omkring Mini Maker Faire er gået rigtigt godt
 +
* Mini Maker Faire afslutter formelt set vores samarbejde med Hovedbiblioteket, men der er ønske om et fremtidigt samarbejde fra begge sider
 +
* Også en stor velkomst til TASF
== Behandling af indkommende forslag ==
== Behandling af indkommende forslag ==
Linje 20: Linje 23:
§ 4 stk. 5 nr. 8 ændres fra "Valg af revisor." til "Valg af revisor og revisorsuppleant."
§ 4 stk. 5 nr. 8 ændres fra "Valg af revisor." til "Valg af revisor og revisorsuppleant."
 +
 +
* Enstemmigt vedtaget
'''2) Vedtagelse: Valg af revisorsuppleant (bortfalder ved afvisning af forslag 1)'''
'''2) Vedtagelse: Valg af revisorsuppleant (bortfalder ved afvisning af forslag 1)'''
Linje 26: Linje 31:
Motivation 1 og 2: Vi valgte sidste år at udpege både revisor og suppleant, i overensstemmelse med almindelig praksis. Denne ændring vil gøre denne praksis tydelig i vedtægterne.
Motivation 1 og 2: Vi valgte sidste år at udpege både revisor og suppleant, i overensstemmelse med almindelig praksis. Denne ændring vil gøre denne praksis tydelig i vedtægterne.
 +
 +
* Enstemmigt vedtaget
'''3) Vedtægtsændring: Afstemningsregler'''
'''3) Vedtægtsændring: Afstemningsregler'''
Linje 37: Linje 44:
Motivation: Det er ikke i dag tydeligt, hvordan personvalg afgøres ved skriftlig afstemning; primært på baggrund af §4 stk. 6, men også da ingen nærmere instruktion gives i hvordan afstemningen skal gennemføres og resultatet fastslås.  Ovenstående er mit forslag til hvordan reglerne kan indrettes.  Man kan godt stramme sidste sætning, så der sikres et tydeligere mandat (f.eks. at man skal opnå (antal generalforsamlingsdeltagere / antal pladser) stemmer for at blive valgt), men 2 stemmer må siges at være et minimum.
Motivation: Det er ikke i dag tydeligt, hvordan personvalg afgøres ved skriftlig afstemning; primært på baggrund af §4 stk. 6, men også da ingen nærmere instruktion gives i hvordan afstemningen skal gennemføres og resultatet fastslås.  Ovenstående er mit forslag til hvordan reglerne kan indrettes.  Man kan godt stramme sidste sætning, så der sikres et tydeligere mandat (f.eks. at man skal opnå (antal generalforsamlingsdeltagere / antal pladser) stemmer for at blive valgt), men 2 stemmer må siges at være et minimum.
 +
* Enstemmigt vedtaget
'''Desuden:'''
'''Desuden:'''
Linje 47: Linje 55:
Jeg håber vi kan komme til at have en sober diskussion om ovenstående, og måske nå frem til noget som vi kan beslutte på generalforsamlingen.
Jeg håber vi kan komme til at have en sober diskussion om ovenstående, og måske nå frem til noget som vi kan beslutte på generalforsamlingen.
 +
 +
* Forslaget er frafaldet til fordel for nedenstående forslag fra Anders Christensen
=== Forslag fra Anders Christensen ===
=== Forslag fra Anders Christensen ===
Linje 53: Linje 63:
Jeg foreslår at den kommende bestyrelse arbejder hen imod, på en økonomisk ansvarlig måde at kunne udvide OSAA's fysiske rammer.
Jeg foreslår at den kommende bestyrelse arbejder hen imod, på en økonomisk ansvarlig måde at kunne udvide OSAA's fysiske rammer.
 +
 +
(Nedenstående er af forslagsstiller rettet til at være "Motivation:". Forslaget, der stemmes om, er således udelukkende ovenstående 2 linjer.)
Det må være muligt at udvide i etaper i naborummene i bygningen, så det kan gøres i størrelser der er økonomisk overskueligt.
Det må være muligt at udvide i etaper i naborummene i bygningen, så det kan gøres i størrelser der er økonomisk overskueligt.
Linje 60: Linje 72:
Jeg vil gerne selv stille mig til rådighed som tovholder på projektet, ligesom jeg var det på at få fundet og forhandlet vores nuværende lejemål i hus.
Jeg vil gerne selv stille mig til rådighed som tovholder på projektet, ligesom jeg var det på at få fundet og forhandlet vores nuværende lejemål i hus.
  </nowiki>
  </nowiki>
 +
 +
* Forslaget er vedtaget med 25 stemmer for, 2 blanke stemmer
== Behandling af eksklusionssager ==
== Behandling af eksklusionssager ==
 +
* Vi har ingen udestående eksklusionssager
 +
 +
== Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse ==
== Valg af bestyrelse ==
== Valg af bestyrelse ==
-
== Valg af revisor ==
+
== Valg af revisor og revisorsuppleant ==
== Eventuelt ==
== Eventuelt ==
[[Category:Referater]]
[[Category:Referater]]

Versionen fra 20. maj 2014, 17:48

Dagsordenen til generalforsamlingen er bestemt af vedtægterne, jf: http://osaa.dk/wiki/index.php/Vedt%C3%A6gter#.C2.A7_4_GENERALFORSAMLINGER

Indholdsfortegnelse

Valg af en ordstyrer, en referent og to stemmetællere

Følgende skal vælges:

 • Referent: Brix
 • Ordstyrer: Tim
 • Stemmetæller 1: Rune
 • Stemmetæller 2: Anders

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Formandens beretning

 • Mange har hjulpet godt med til indretningen af de nye lokaler (Bertho, svend-ev, Lillian, Tim, ...), men specielt én har ydet en ekstra indsats
 • Flemming roste Anders' heroiske indsats for at skaffe os lokalerne på Katrinebjergvej 105
 • Vores samarbejde med Hovedbiblioteket og særligt omkring Mini Maker Faire er gået rigtigt godt
 • Mini Maker Faire afslutter formelt set vores samarbejde med Hovedbiblioteket, men der er ønske om et fremtidigt samarbejde fra begge sider
 • Også en stor velkomst til TASF

Behandling af indkommende forslag

Forslag fra Rune Broberg

1) Vedtægtsændring: Ændring af revisorvalg

§ 4 stk. 5 nr. 8 ændres fra "Valg af revisor." til "Valg af revisor og revisorsuppleant."

 • Enstemmigt vedtaget

2) Vedtagelse: Valg af revisorsuppleant (bortfalder ved afvisning af forslag 1)

Dagsordenen for generalforsamling 2014 ændres, så pkt. 8 lyder som i den i forslag 1 vedtagne tekst.

Motivation 1 og 2: Vi valgte sidste år at udpege både revisor og suppleant, i overensstemmelse med almindelig praksis. Denne ændring vil gøre denne praksis tydelig i vedtægterne.

 • Enstemmigt vedtaget

3) Vedtægtsændring: Afstemningsregler

§4 stk. 6 udgår, og efterfølgende bestemmelser renummereres.

Ny §4 stk. 6c indsættes: "Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end der er pladser, afholdes skriftlig afstemning."

Ny §4 stk. 6d indsættes: "Ved skriftlig afstemning ved personvalg kan der stemmes på det antal kandidater, som der er pladser. Kandidaterne vælges i den rækkefølge de får stemmer til. Kandidater, der ikke opnår valg, kan indtræde som suppleanter i den rækkefølge de får stemmer til. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. For valg kræves for en kandidat mindst 2 stemmer."

Motivation: Det er ikke i dag tydeligt, hvordan personvalg afgøres ved skriftlig afstemning; primært på baggrund af §4 stk. 6, men også da ingen nærmere instruktion gives i hvordan afstemningen skal gennemføres og resultatet fastslås. Ovenstående er mit forslag til hvordan reglerne kan indrettes. Man kan godt stramme sidste sætning, så der sikres et tydeligere mandat (f.eks. at man skal opnå (antal generalforsamlingsdeltagere / antal pladser) stemmer for at blive valgt), men 2 stemmer må siges at være et minimum.

 • Enstemmigt vedtaget

Desuden:

Jeg synes det kunne være spændende at diskutere et arbejdsprogram for foreningsåret 2014-2015, som kan bruges som pejlemærke: Hvor vil vi gerne hen med OSAA, og hvilke tiltag vil vi gøre i løbet af året for at nå derhen?

I dag laver vi en del ting - T3, S3, Mini Maker Faire, Folkelab osv. - som ikke i fællesskab sigter i en bestemt retning for foreningen. Flere af dem er ikke åbenlyse i forhold til formålsbestemmelserne - men der er nok bred enighed om, at de på en eller anden måde trækker i den rigtige retning for foreningen OSAA.

Jeg synes det ville være godt at få lavet et arbejdsprogram der er lidt mere eksplicit omkring hvad målet skal være med de arrangementer, bestyrelsen står for, og hvor vi gerne så foreningen var henne i sommeren 2015 - f.eks. ift. udvidelse af lokalerne og medlemsskaren.

Jeg håber vi kan komme til at have en sober diskussion om ovenstående, og måske nå frem til noget som vi kan beslutte på generalforsamlingen.

 • Forslaget er frafaldet til fordel for nedenstående forslag fra Anders Christensen

Forslag fra Anders Christensen

I forhold til generalforsamlingens punkt 5 stiller jeg personligt følgende forslag til generalforsamlingen.

Jeg foreslår at den kommende bestyrelse arbejder hen imod, på en økonomisk ansvarlig måde at kunne udvide OSAA's fysiske rammer.

(Nedenstående er af forslagsstiller rettet til at være "Motivation:". Forslaget, der stemmes om, er således udelukkende ovenstående 2 linjer.)

Det må være muligt at udvide i etaper i naborummene i bygningen, så det kan gøres i størrelser der er økonomisk overskueligt.

Jeg foreslår at man kan kalde projektet MOSAA - More Open Space Aarhus

Jeg vil gerne selv stille mig til rådighed som tovholder på projektet, ligesom jeg var det på at få fundet og forhandlet vores nuværende lejemål i hus.
 
 • Forslaget er vedtaget med 25 stemmer for, 2 blanke stemmer

Behandling af eksklusionssager

 • Vi har ingen udestående eksklusionssager

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Valg af bestyrelse

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

Personlige værktøjer