Referat20140520

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
(Tilføj dagsorden)
(Tilføjelse af indkommende forslag)
Linje 16: Linje 16:
== Behandling af indkommende forslag ==
== Behandling af indkommende forslag ==
 +
=== Forslag fra Rune Broberg ===
 +
<nowiki>
 +
1) Vedtægtsændring: Ændring af revisorvalg
 +
§ 4 stk. 5 nr. 8 ændres fra "Valg af revisor." til "Valg af revisor og revisorsuppleant."
 +
2) Vedtagelse: Valg af revisorsuppleant (bortfalder ved afvisning af forslag 1)
 +
Dagsordenen for generalforsamling 2014 ændres, så pkt. 8 lyder som i den i forslag 1 vedtagne tekst.
 +
 +
Motivation 1 og 2: Vi valgte sidste år at udpege både revisor og suppleant, i overensstemmelse med almindelig praksis. Denne ændring vil gøre denne praksis tydelig i vedtægterne.
 +
 +
3) Vedtægtsændring: Afstemningsregler
 +
§4 stk. 6 udgår, og efterfølgende bestemmelser renummereres.
 +
Ny §4 stk. 6c indsættes: "Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end der er pladser, afholdes skriftlig afstemning."
 +
Ny §4 stk. 6d indsættes: "Ved skriftlig afstemning ved personvalg kan der stemmes på det antal kandidater, som der er pladser. Kandidaterne vælges i den rækkefølge de får stemmer til. Kandidater, der ikke opnår valg, kan indtræde som suppleanter i den rækkefølge de får stemmer til. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. For valg kræves for en kandidat mindst 2 stemmer."
 +
 +
Motivation: Det er ikke i dag tydeligt, hvordan personvalg afgøres ved skriftlig afstemning; primært på baggrund af §4 stk. 6, men også da ingen nærmere instruktion gives i hvordan afstemningen skal gennemføres og resultatet fastslås.  Ovenstående er mit forslag til hvordan reglerne kan indrettes.  Man kan godt stramme sidste sætning, så der sikres et tydeligere mandat (f.eks. at man skal opnå (antal generalforsamlingsdeltagere / antal pladser) stemmer for at blive valgt), men 2 stemmer må siges at være et minimum.
 +
 +
Desuden:
 +
Jeg synes det kunne være spændende at diskutere et arbejdsprogram for foreningsåret 2014-2015, som kan bruges som pejlemærke: Hvor vil vi gerne hen med OSAA, og hvilke tiltag vil vi gøre i løbet af året for at nå derhen?
 +
 +
I dag laver vi en del ting - T3, S3, Mini Maker Faire, Folkelab osv. - som ikke i fællesskab sigter i en bestemt retning for foreningen. Flere af dem er ikke åbenlyse i forhold til formålsbestemmelserne - men der er nok bred enighed om, at de på en eller anden måde trækker i den rigtige retning for foreningen OSAA.
 +
 +
Jeg synes det ville være godt at få lavet et arbejdsprogram der er lidt mere eksplicit omkring hvad målet skal være med de arrangementer, bestyrelsen står for, og hvor vi gerne så foreningen var henne i sommeren 2015 - f.eks. ift. udvidelse af lokalerne og medlemsskaren.
 +
 +
Jeg håber vi kan komme til at have en sober diskussion om ovenstående, og måske nå frem til noget som vi kan beslutte på generalforsamlingen.
 +
</nowiki>
 +
 +
=== Forslag fra Anders Christensen ===
 +
<nowiki>
 +
I forhold til generalforsamlingens punkt 5 stiller jeg personligt følgende forslag til generalforsamlingen.
 +
 +
Jeg foreslår at den kommende bestyrelse arbejder hen imod, på en økonomisk ansvarlig måde at kunne udvide OSAA's fysiske rammer.
 +
 +
Det må være muligt at udvide i etaper i naborummene i bygningen, så det kan gøres i størrelser der er økonomisk overskueligt.
 +
 +
Jeg foreslår at man kan kalde projektet MOSAA - More Open Space Aarhus
 +
 +
Jeg vil gerne selv stille mig til rådighed som tovholder på projektet, ligesom jeg var det på at få fundet og forhandlet vores nuværende lejemål i hus.
 +
</nowiki>
== Behandling af eksklusionssager ==
== Behandling af eksklusionssager ==

Versionen fra 18. maj 2014, 20:18

Dagsordenen til generalforsamlingen er bestemt af vedtægterne, jf: http://osaa.dk/wiki/index.php/Vedt%C3%A6gter#.C2.A7_4_GENERALFORSAMLINGER

Indholdsfortegnelse

Valg af en ordstyrer, en referent og to stemmetællere

Følgende skal vælges:

  • Referent:
  • Ordstyrer:
  • Stemmetæller 1:
  • Stemmetæller 2:

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Formandens beretning

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Behandling af indkommende forslag

Forslag fra Rune Broberg

1) Vedtægtsændring: Ændring af revisorvalg
§ 4 stk. 5 nr. 8 ændres fra "Valg af revisor." til "Valg af revisor og revisorsuppleant."
2) Vedtagelse: Valg af revisorsuppleant (bortfalder ved afvisning af forslag 1)
Dagsordenen for generalforsamling 2014 ændres, så pkt. 8 lyder som i den i forslag 1 vedtagne tekst.

Motivation 1 og 2: Vi valgte sidste år at udpege både revisor og suppleant, i overensstemmelse med almindelig praksis. Denne ændring vil gøre denne praksis tydelig i vedtægterne.

3) Vedtægtsændring: Afstemningsregler
§4 stk. 6 udgår, og efterfølgende bestemmelser renummereres.
Ny §4 stk. 6c indsættes: "Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end der er pladser, afholdes skriftlig afstemning."
Ny §4 stk. 6d indsættes: "Ved skriftlig afstemning ved personvalg kan der stemmes på det antal kandidater, som der er pladser. Kandidaterne vælges i den rækkefølge de får stemmer til. Kandidater, der ikke opnår valg, kan indtræde som suppleanter i den rækkefølge de får stemmer til. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. For valg kræves for en kandidat mindst 2 stemmer."

Motivation: Det er ikke i dag tydeligt, hvordan personvalg afgøres ved skriftlig afstemning; primært på baggrund af §4 stk. 6, men også da ingen nærmere instruktion gives i hvordan afstemningen skal gennemføres og resultatet fastslås.  Ovenstående er mit forslag til hvordan reglerne kan indrettes.  Man kan godt stramme sidste sætning, så der sikres et tydeligere mandat (f.eks. at man skal opnå (antal generalforsamlingsdeltagere / antal pladser) stemmer for at blive valgt), men 2 stemmer må siges at være et minimum.

Desuden:
Jeg synes det kunne være spændende at diskutere et arbejdsprogram for foreningsåret 2014-2015, som kan bruges som pejlemærke: Hvor vil vi gerne hen med OSAA, og hvilke tiltag vil vi gøre i løbet af året for at nå derhen?

I dag laver vi en del ting - T3, S3, Mini Maker Faire, Folkelab osv. - som ikke i fællesskab sigter i en bestemt retning for foreningen. Flere af dem er ikke åbenlyse i forhold til formålsbestemmelserne - men der er nok bred enighed om, at de på en eller anden måde trækker i den rigtige retning for foreningen OSAA.

Jeg synes det ville være godt at få lavet et arbejdsprogram der er lidt mere eksplicit omkring hvad målet skal være med de arrangementer, bestyrelsen står for, og hvor vi gerne så foreningen var henne i sommeren 2015 - f.eks. ift. udvidelse af lokalerne og medlemsskaren.

Jeg håber vi kan komme til at have en sober diskussion om ovenstående, og måske nå frem til noget som vi kan beslutte på generalforsamlingen.
 

Forslag fra Anders Christensen

I forhold til generalforsamlingens punkt 5 stiller jeg personligt følgende forslag til generalforsamlingen.

Jeg foreslår at den kommende bestyrelse arbejder hen imod, på en økonomisk ansvarlig måde at kunne udvide OSAA's fysiske rammer.

Det må være muligt at udvide i etaper i naborummene i bygningen, så det kan gøres i størrelser der er økonomisk overskueligt.

Jeg foreslår at man kan kalde projektet MOSAA - More Open Space Aarhus

Jeg vil gerne selv stille mig til rådighed som tovholder på projektet, ligesom jeg var det på at få fundet og forhandlet vores nuværende lejemål i hus.
 

Behandling af eksklusionssager

Valg af bestyrelse

Valg af revisor

Eventuelt

Personlige værktøjer