Referat20140408

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af driftsmødet tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud:
  • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

  • En stor tak til Rene for at planlægge


Kommende arrangementer

Tech Talk Tuesday, maj

  • Dato: 10 maj? til MMF?
  • Tovholder:
  • Deadline for program: 21. maj 2014

Mini Maker Faire

Økonomi

Lokaler

Udluftning til dirty room

  • Rune vil gerne have dette punkt taget op.


Indkøb

Afskaffelse

Evt.

Personlige værktøjer