Referat20131008

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 8. oktober 2013 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud: Mark, Westergreen
  • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

Ekstraordinær generalforsamling

T³: Tech Talk Tuesday oktober

  • Hvad gik galt?

World Robot Olympiad

Kommende arrangementer

Tech Talk Tuesday, november

  • Dato: 5. november
  • Tovholder:
  • Deadline for program: 22. oktober 2013

Skrotlab på Hovedbiblioteket

Mini Maker Faire

Økonomi

Nye lokaler

Evt.

Personlige værktøjer