Referat20130910

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

 • Valg af referent:
 • Valg af dirigent:

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA: N/A

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

T³: Tech Talk Tuesday september

 • Hvad gik galt?

Kommende arrangementer

Tech Talk Tuesday, oktober

 • Tovholder:
 • Deadline for program: 17. september 2013

Mini Maker Faire

 • Nyt fra styregruppen?
 • Næste møde?

Mobilabonnementet

Var hos M1, er nu hos fullrate og ikke længere gratis.

 • Det koster 39,- om måneden
  • Er det det værd?
  • Findes der et gratis alternativ?

Nye lokaler

XGF

Evt

Personlige værktøjer