Referat20130207

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 7. februar 2013 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

 • Valg af referent:
 • Valg af dirigent:

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud: Mark
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Agger: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup

Will not be done

Done

Siden sidst

Julefrokost i januar

T³: Tech Talk Tuesday, 5. februar

Kommende arrangementer

Samarbejde med Hovedbiblioteket

Nye lokaler

 • Mark følger op på nogle lokaler på Møllegade
 • Mark følger op på nogle lokaler på Balticagade/Mindet
  • Begge dele er NOT DONE. Hvis der er en anden der vil overtage ævret, så gør det gerne.. Mark er... presset.
 • Bør vi oprette et nye-lokaler-udvalg som de har gjort det i labitat? således at der 'altid' er nogen på opgaven? Robotto

Økonomi

Indkøb af Club-Mate og andre fornødenheder

Indkøb af oscilloscope + logikanalyzer

Personlige værktøjer