Referat20130207

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning

Versionen fra 6. feb 2013, 21:36

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 7. februar 2013 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud: Mark
  • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

  • Agger: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup

Will not be done

Done

Siden sidst

Julefrokost i januar

T³: Tech Talk Tuesday, 5. februar

Kommende arrangementer

Samarbejde med Hovedbiblioteket

Nye lokaler

  • Mark følger op på nogle lokaler på Møllegade
  • Mark følger op på nogle lokaler på Balticagade/Mindet

Økonomi

Indkøb af Club-Mate og andre fornødenheder

Indkøb af oscilloscope + logikanalyzer

Personlige værktøjer