Referat20120308

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 8. marts 2012 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Mark: Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg) -SO not done. - Mark gør det om lidt.
 • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.
 • Brix sender en mail til Rune om Birger
 • Brix skriver en standardtekst, den kan mark bruge til at spørge om hvorfor folk melder sig ud
 • Status for februar endnu ikke afholdt, Brix er tovholder
 • Nisker: Inviter til en T³ for at høre mere om hinanden.

Will not be done

 • Tungt maskineri arrangement - a'la kørekort til de farlige maskiner.
 • Klipper audio + video sammen - not done.
 • Hvem vil Prikke til Alexandra Instituttet? - angående fremtidigt samarbejde.

Done

 • Flemming: Afregning for Club-Mate (OSAA skylder Rohde DKK 240,-) flemming fikser det

Siden sidst

ACTA demo

Shelf Safari

Tech Talk Tuesday, marts

Kommende arrangementer

Open Source Days 2012

 • OSAA financiering?
  • Transport: 1500 i kørsel og bro.
  • Entre: Worst case 4*(12-6)*700/12 = 1400

FF: Os der tager af sted har ikke noget problem med at dele transporten, tror jeg, men entre os OSD for at stå på standen?


Tech Talk Tuesday, 3. april

 • Tovholder:
 • Mulige foredragsholdere?
  • Hacking Demystified - Johnny Vestergaard
  • brix om 3d printning : brix
  • smart aarhus: Christian lausten, står for en af arbejdsgrupperne. : brix
  • photonsaw status
  • genetiske algorime hejs: pedersen
  • Bo Sundgaard (Prosa): Digitale rettigheder
  • Sune Mølgård: ACTA


DEADLINE 20 MARTS

General forsamling

Open Space Arhus skal have generalforsamling

§ 4 GENERALFORSAMLINGER
  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste instans.
  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første halvår.

Rygterne vil vide at Hack Aarhus vil lave general forsamling samme dag.

Skal vi lave en event ud af det hele - workshop, hyldesafari, grill, aabent hus, bedsteforaeldre dag eller?

Bestyrelsen fremover - skal der nyt blod til?

Samarbejde med Hovedbiblioteket

 • Vores kontakt er stadig gået på barsel. Brix forsøger at finde en anden?
 • De har fået godkendt deres ansøgning til projekt "Lokalsamfundets Innovationsrum"

Kommunikation

Vi skal burde have regelmassig og fokuseret offentligt status updates. - Der blev hold T³, det var sjov - Der blev grillet, hacket FSFE moedet

I tidernes morgen havde vi en "kommunikationsminister"


Maillister

brix havde talt om at flytte ting over paa en smart mailliste manager ting, vil vi ikke hellere det end at tvinge folk til at saelge deres sjael til google

(burde Hack aarhus ikke blive opfordret til at lukke deres forum, og bruge en mailiste)

Økonomi

Forsikrings-status-ting

Forsikringen skal have en tilbagemelding på om der er sket ændringer i vores "foriskringsforhold"

blev der lavet et estimat ifm. S^3?

Medlemstilgang

Status på varebeholdning

Lokaler

Se: Lokalejagt

Jyden i Åbyhøj

Evt.

 • osaa cvr, medlems indkoeb?

//EOF

Personlige værktøjer