Referat20120209

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 9. februar 2012 kl. 19:30

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud: Mark, Helle
 • MIA: N/A

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Mark: Prikke til IHA mht ophænd af plakater. - afventer at IHA får faciliteter til ophæng af plakater.. Der hænger et par A4 "danish for hackerspace"-style plakater, men det er lidt tyndt...
 • Knud: Prikke til Datalogforeningen - angående en t3
 • Hvem vil Prikke til Alexandra Instituttet? - angående fremtidigt samarbejde.
 • Brix: Tungt maskineri arrangement - a'la kørekort til de farlige maskiner.
 • Bertho: klipper audio + video sammen - not done.
 • Brix + Mark: Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg) -SO not done. - Mark gør det om lidt.
 • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.
 • pedersen: Undersøgelse af tilfredshed med processing workshop - underway
 • Bestilling af toner til printer

Done

 • Flemming har dokumenteret aktive subdomain rewrites (*.osaa.dk) på ShortLinks
 • Knud: Hacking for Humanity - et onsdags arrangement der kunne være fedt. - a'la RHOK - er startet op

Siden sidst

Julefrokost

 • Økonomi?

Tech Talk Tuesday, februar

Kommende arrangementer

Tech Talk Tuesday, marts

 • Tovholder?
 • Mulige foredragsholdere?

Super Shelf Safari, S³

 • Doodle-link
 • Oprydning og indeksering af udstyr i Gearbook
 • pedersen er tovholder

Open Source Days 2012

 • Udskudt til 10. + 11. marts 2012
 • Fælles hackerspace-stand sammen med Labitat
 • Per Alvin Kiilerich Frederiksen <pef@3iii.dk> fra Labitat har kontakten
 • Ny tovholder fra OSAA (da Brix er forhindret den weekend)?

Andres arrangementer

Maaske skulle vi lave noget PR og soerge for at der kom nogle osaaianere af sted

Datalog Foreningen

holder faglig aften den 20. februar, det er for medlemmer:
Tid:  20. februar 2012, kl 19.30
Sted:  Auditoriet, Nygaard bygningen, hjørnet af Finlandsgade og Helsingforsgade 
****************************************************
Bruger naboen dit trådløse netværk?


ACTA demo

Det sker og det har nok interesse for nogle af vores medlemmer, maaske et sted hvor der kunne vaere nogle nye osaaianere? (pedersen har faaet en epost fra en der maaske gerne ville et eller andet - han blev opfordret til at skrive til mailiisten men ja der er ikke dukket noget op)

[1]

    25. februar 2012
    15:00 til 18:00

Prosa /SOFA /DSAU

Der er noget Proas arrangementter med "penetrations test I, II, III, IV" fx [2]

Igen noget hvor der maaske var nogle potentielle osaaianere


Samarbejde med Hovedbiblioteket

Smart Aarhus

Økonomi

 • 59 betalende medlemmer. 5 er i overtræk. De får et par dage, og derefter en manuel copy-paste rykker fra kasserereren

Medlemstilgang

 • Vi har totalt set mistet 4 betalende medlemmer siden sidste måned.
 • Sandsynligvis smutter der et par stykker af dem der er i overtræk.

Status på varbeholdning

 • Status for februar endnu ikke afholdt, Brix er tovholder
 • Afregning for Club-Mate (OSAA skylder Rohde DKK 240,-)

Lokaler

 • Nisker har gjort en del fodarbejde omkring Lokalejagt - og nævner bl.a. at udlejerne er meget villige til at forhandle en lavere pris

Status på projekter

PhotonSaw

Metalsmeltesæt

Evt.

//EOF

Personlige værktøjer