Referat20120209

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 9. februar 2012 kl. 19:30

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud: Mark, Helle
 • MIA: N/A

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Mark: Prikke til IHA mht ophænd af plakater. - afventer at IHA får faciliteter til ophæng af plakater.. Der hænger et par A4 "danish for hackerspace"-style plakater, men det er lidt tyndt...
 • Knud: Prikke til Datalogforeningen - angående en t3
 • Hvem vil Prikke til Alexandra Instituttet? - angående fremtidigt samarbejde.
 • Brix: Tungt maskineri arrangement - a'la kørekort til de farlige maskiner.
 • Bertho: klipper audio + video sammen - not done.
 • Brix + Mark: Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg) -SO not done. - Mark gør det om lidt.
 • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.
 • pedersen: Undersøgelse af tilfredshed med processing workshop - underway
 • Bestilling af toner til printer

Done

 • Flemming har dokumenteret aktive subdomain rewrites (*.osaa.dk) på ShortLinks
 • Knud: Hacking for Humanity - et onsdags arrangement der kunne være fedt. - a'la RHOK - er startet op

Siden sidst

Julefrokost

 • Økonomi?

Tech Talk Tuesday, februar

Kommende arrangementer

Tech Talk Tuesday, marts

 • Tovholder?
 • Mulige foredragsholdere?

Super Shelf Safari, S³

 • Doodle-link
 • Oprydning og indeksering af udstyr i Gearbook
 • pedersen er tovholder

Open Source Days 2012

 • Udskudt til 10. + 11. marts 2012
 • Fælles hackerspace-stand sammen med Labitat
 • Per Alvin Kiilerich Frederiksen <pef@3iii.dk> fra Labitat har kontakten
 • Ny tovholder fra OSAA (da Brix er forhindret den weekend)?

Samarbejde med Hovedbiblioteket

Smart Aarhus

Økonomi

 • 59 betalende medlemmer. 5 er i overtræk. De får et par dage, og derefter en manuel copy-paste rykker fra kasserereren

Medlemstilgang

 • Vi har totalt set mistet 4 betalende medlemmer siden sidste måned.
 • Sandsynligvis smutter der et par stykker af dem der er i overtræk.

Status på varbeholdning

 • Status for februar endnu ikke afholdt, Brix er tovholder
 • Afregning for Club-Mate (OSAA skylder Rohde DKK 240,-)

Lokaler

 • Nisker har gjort en del fodarbejde omkring Lokalejagt - og nævner bl.a. at udlejerne er meget villige til at forhandle en lavere pris

Status på projekter

PhotonSaw

Metalsmeltesæt

Evt.

//EOF

Personlige værktøjer