Referat20111103

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet torsdag den 3. november 2011 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud: Helle
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat20111018

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Done

 • Brix har prikket til IT- og teknologiunderviserne på HTX i midtbyen

Not Done

 • Mark: Prikke til IHA
 • (John Doe): Prikke til Daimi
 • (John Doe): Prikke til IMV
 • (John Doe): Prikke til Alexandra Instituttet
 • Brix: klipper audio + video sammen
 • (John Doe): Auto-oprettelse af dagsordner, 2 uger før tid eller MediaWiki form-tingeling.
 • Helle: Twitter-integration med Wordpress
 • Brix + Mark: Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg)
 • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming: FF skaffer telefon og meget billigt abonnement (FF har skaffet en telefon i mangel af en rigtig ringeklokke, FF arbejder videre med konceptet)
 • Overveje ansøgning om kommunal støtte i januar
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.

Siden sidst

Samarbejde med Hovedbiblioteket

World Robot Olympics

Tech Talk Tuesday, november

Kommende arrangementer

Processing Workshop

Tech Talk Tuesday, december

Julefrokost

Introdag til tungt maskineri i OSAA

Økonomi

Medlemstilgang

Status

Forslag om nye typer medlemskab

 • 500,-/år, mulighed for brug af materialer + udstyr ifølgeskab med andre (ingen nøglebrik)
 • 50,-/mdr. for unge på ungdomsuddannelser, samme vilkår som "normalt" betalende medlemmer

Lokaler

Status på projekter

Artikel til Incuba SP

Evt.

Personlige værktøjer