Referat20110920

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet torsdag den 20. september 2011 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA:

Godkendelse af referat

Referat20110908


Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Done

Not Done

 • Manuel: klipper audio + video + slides sammen.
 • (John Doe): Auto-oprettelse af dagsordner, 2 uger før tid eller MediaWiki form-tingeling.
 • Helle: Twitter-integration med Wordpress
 • Brix: Magenta logo skal på væggen: stencil (underway!)
 • Brix: dump-script til MySQL og venner (underway!)
 • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle
 • Flemming: FF skaffer telefon og meget billigt abonnement (FF har skaffet en telefon i mangel af en rigtig ringeklokke, FF arbejder videre med konceptet)


Arrangementer

 • Ansvarlig: CazH
 • Dato: 4. oktober 2011

Foredrag hos Business Academy Aarhus

Flemming har aftalt at holde et foredrag fra kl 8:30 til 10 onsdag d. 5/10:

Breaking misfeatures and mending technology: Hacking for fun and profit

The hacker movement is a reaction against the inflexible technology we're offered on a "take it or leave it" basis, offering users to take control of their own technological environment. From Digital Restrictions Management and profit maximized, unrepairable, low quality products to unobtainable niche products, hackers undo the designed-in weaknesses of markets as well as software and hardware, turning technology users from slaves to masters. Some hackers are motivated by a strong sense of ethics to liberate users, some by the chance to save some money, others just want to have fun with technology. This talk will explain the philosophical roots of the hacker movement, dispel myths and present the largest hacker space in Denmark: Open Space Aarhus

About the speaker: Flemming Frandsen works as a software developer and release manager in a local software house, but at night he hacks electronics, software and LASERs at OSAA.


Udsending til Open Science i SF: Bertho

Det kunne godt lyde til at Bertho kommer af sted til SF, så yay!

Folkeuniversitets "Århundredets Festival"

Agger skrev

Jeg har modtaget nedenstående fra Martin Brynskov, som er lektor i Informationsvidenskab ved Århus uni.

"Coffeehouse as a platform" - og måske endnu en chance for at eksponere OSAA:

"I regi af Center for Digital Urban Living skal vi lave nogle projekter, der flugter med Folkeuniversitets "Århundredets Festival" i februar 2012: http://aarhundredetsfestival.dk/

Der er flere delprojekter, men jeg er med til at lave noget under titlen "Coffeehouse as a Platform". Det er en allusion til de engelske og kontinentale coffeehouses/caféer, som i det 17. og 18. århundrede var samlingssted og distributionskanal for nye ideer, viden og medier. Vi vil undersøge, hvor de tilsvarende mødesteder og offentlige rum kan siges at være i dag.

Jeg har vedlagt en slags beskrivelse: http://dl.dropbox.com/u/1326286/coffeehouses1700.pptx

Det, jeg vil høre dig om, er, om du -- eller evt. andre i din nærhed -- ville være interesseret i at inddrage Open Space Aarhus, gerne sammen med Hack Aarhus, så OSAA kunne indgå som en del af denne "platform". (Det er lidt cheesy med "as a Platform", I know.)"

Whisky Tango Foxtrot

... men The guardian er enige i at hackerspaces kan det samme som Coffeehouses: http://www.guardian.co.uk/technology/2011/aug/24/inside-secret-world-of-hackers

Hvad gør vi?

Retningslinjer for optagelse af projekter som officielle OSAA projekter

Vi har diskuteret og fundet frem til følgende retningslinjer på mailinglisten: OfficalProjectRules


LASER cutter projektet

Ansøgning om optagelse af LASER cutter projektet som officielt OSAA projekt

Der er blevet diskuteret livligt på mailinglisten fra onsdag d. 14 september til nu, dette er Flemmings ansøgning til bestyrelsen:

Lørdag d. 10/9 startede jeg et nyt projekt, der går ud på at bygge en stor 80W LASER cutter til at skære træ og plastik plader, samt gravere diverse materialer, inklusiv metal.

Jeg har startet en tråd om projektet og den research vi har lavet her: http://www.hackaarhus.dk/forum/viewtopic.php?f=4&t=229

Ind til videre har projektet tiltrukket 5 andre og fået tilsagn om 4000 kr i sponsorater til første fase af projektet, jeg forventer at der kommer flere til efterhånden som projektet får mere kød på.

Jeg bruger en iterativ process:

 1. Gør noget i stedet for at planlægge i en uendelighed!
 2. Skitser løseligt næste fase af projektet.
 3. Find pengene til at betale for den fase.
 4. Goto 1


Fase 1 er at købe og lege med en 80W LASER som jeg har på hånden hos en gut fra Labitat. Fase 1 er finansieret, så jeg kører til Kbh 2/10 og henter bæstet.

Fase 2 er at købe noget rigtigt optik på ebay (pris: 1500)

Fase 3 er at designe og købe delene til mekanik og kabinet (pris: ca. 4000)

Fase 4 er at bygge motorstyring / gcode fortolker (pris: 2500)


Efter Fase 4 har vi en brugbar maskine, så resten er nice to have:

Fase 5 er integration med HAL og andet lir, så man kan styre adgangen og evt. føre statistik over brugt laser tid (pris: 500)

Fase 6 er indbygget brandslukning (pris: 1300)


Langt det bedste ville selvfølgelig være hvis vi kunne finde sponsorater ude fra til at dække hele budgettet, hvis det sker er det ikke nødvendigt at samle yderligere interne sponsorater blandt medlemmerne.

Eksterne sponsorater er at foretrække, så interne sponsorer vil blive betalt tilbage hvis der kommer nok eksterne sponsorer.

Når alle interne sponsorer er betalt tilbage, tilfalder alle overskydende midler OSAA.


Når maskinen er færdig vil den stå i OSAAs lokale til vederlagsfrit brug for de betalende medlemmer der har gennemgået et kursus i betjening og derved opnået en laserbit.

For at bruge maskinen er det nødvendigt med et kørekort aka. en laserbit, den opnåes ved en eller anden form for uddannelse samt betaling af et lille beløb, f.eks. 50 kr til aflønning af laser-mesteren.

Sponsorerne, både eksterne og interne, opnår at vi til gengæld vil:

 • Gøre en indsats for at profilere sponsoren i forbindelse med

projektet over for såvel vore egne medlemmer, som det bredere tekniske publikum, i praksis vil dokumentation, artikler, præsentationer og anden omtale nævne sponsorerne.

 • Gravere firma logo og navn på den færdige maskine, så alle

fremtidige brugere kan se hvem der har gjort projektet muligt.

 • Tilbyde rundvisning i lokalerne og demonstration af den færdige maskine.
 • Nævne sponsoratet på vores sponsor side: http://osaa.dk/sponsorer/


Det er min vurdering at projektet opfylder følgende kriterier fra retningslinjerne:

Projektet fremmer foreningens formålsparagraf

At have en laser cutter vil i særdeleshed fremme medlemmernes mulighed for at bygge maskiner.

Flere medlemmer finder projektet interessant

Ind til videre er der 7 interesserede medlemmer.

Projektet er åbent dokumenteret, så alle kan følge med

Al dokumentation er på Hack Århus' forum eller i github.

Projektet er åbent for deltagelse af alle medlemmer

Ja.

Diskussionen på mailinglisten har været aktiv og taget mere end 24 timer

Ja, startet 14/9, konsensus lader til at være opnået om rammerne.

Der har ikke været mange negative ytringer på mailinglisten

Bekymringer har ført til ændringer i planen, der er ikke nogen udadresserede indvendinger tilbage.

Det forventes at projektet vil tiltrække nye medlemmer

Ja, jeg tror en lasercutter er et tilstrækkeligt eksotisk stykke værktøj til at det kan overbevise potentielle medlemmer om at de skal blive betalende medlemmer for at bruge den.

Det forventes at projektet vil gavne foreningens omdømme

Ja, En stor laser er altid populær på diverse hacker sites og hvis nogen tager sig sammen til at oploade noget video fra den T³ talk der givet kommer ud af projektet bør alle kunne se at OSAA laver spændende ting.

Projektet giver nye muligheder i foreningens lokaler

Ja, Der er ikke andre værktøjer der giver samme nøjagtighed og hastighed om en lasercutter.

Det er realistisk at gennemføre projektet og opfylde forpligtigelser over for sponsorer

Ja, andre har før bygget en laser cutter selv, så der er en del erfaringer at trække på.


Sponsorbrev

Hej, jeg skriver fordi jeg søger sponsorer til et projekt under Open Space Aarhus.


OSAA er en forening der driver et fælles værksted for software og hardware folk hvor man som medlem har adgang til mange maskiner og andre ressourcer fra båndsav, søjleboremaskiner og CNC fræser til loddekolber, oscilloskoper, computere, sparringspartnere og mødelokale.

Samtidig med den praktiske udøvelse af teknologi i den brede forstand afholder vi også månedlige foredragsaftener, som gerne bliver besøgt af mellem 40 og 50 tilhørerer, et eksempel på et program kan ses her: http://t3.osaa.dk

Vi har 220 medlemmer, som på trods af de typisk arbejder med teknik til dagligt, ikke kan få nok i dagtimerne. Der er medlemmerne der laver alt fra at studere på HTX robot linjen og ingeniør studerende til ingeniører og teknikere af alverdens varianter fra mange teknologitunge virksomheder i omegnen.

Ud over at lave teknologi for sjov samarbejder vi også med Incuba Science Park, så vi sender folk der vil lave virksomheder over til dem og de sender folk der mangler teknikere til deres virksomheder over til os.

Der er meget mere information om os på vores hjemmeside her: http://om.osaa.dk


Projektet jeg søger midler til er konstruktion af en 80W laser cutter til brug for foreningens medlemmer til udskæring og gravering af dele til robotter og kabinetter til elektronik.

Budgettet på projektet er 15000 kr til materialer, al arbejdskraft bliver leveret gratis af medlemmerne.


Til gengæld for et sponsorat på en del af beløbet vil vi:

 • Gøre en indsats for at profilere virksomheden i forbindelse med

projektet over for såvel vore egne medlemmer, som det bredere tekniske publikum, i praksis vil dokumentation, artikler, præsentationer og anden omtale nævne sponsorerne.

 • Gravere firma logo og navn på den færdige maskine, så alle

fremtidige brugere kan se hvem der har gjort projektet muligt.

 • Rundvisning i lokalerne og demonstration af den færdige maskine.
 • Nævne sponsoratet på vores sponsor side: http://osaa.dk/sponsorer/

Jeg ser frem til at høre fra jer, sig endeligt til hvis der er nogen spørgsmål.


Flemming: Mundhuggeri og bekæmpelse af samme

Der har været en del mundhuggeri på det seneste, mest om overholdelse af ikke-eksisterende regler, vi må finde på et generelt princip der kan bruges til at undgå at alt ender i opslidende diskussioner om regler og i værste fald endnu flere regler.

Fordi jeg ikke ønsker flere regler er dette ikke en liste af regler jeg ønsker indført, men hvad jeg selv opfatter som et fornuftigt kodeks, jeg opfordrer alle i bestyrelsen til at tilslutte sig dette og lade det være en aftale mellem os fremover (i yderste konsekvens kunne det måske tilføjes til husordenen):

0 Bevar den gode stemning, det er vigtigt at vi kan samarbejde i mange år fremover. 1 Den der gør arbejdet bestemmer, mao. skal arbejde respekteres mere end diskussion af samme. 2 Accepter at alt der ikke er eksplicit forbudt som udgangspunkt er tilladt. 3 Inden du lader dig gå på af noget eller brokker dig over det, så overvej hvad den værst mulige konsekvens er ved at ignorere problemet, hvis der ikke er en konkret og sandsynlig skadevirkning, så lad det ligge.


Evt.

Personlige værktøjer