Referat20110616

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
(Bestyrelsessiden)
(Medlemstilgang)
Linje 24: Linje 24:
58+3
58+3
-
2 nye gutter fra HTX's robot linje, et uopdyrket marked!
+
+2 nye gutter fra HTX's robot linje, et uopdyrket marked!
-
1 MIA IRC guy.
+
-
3 gamle medlemmer i overtræk.
+
+1 MIA IRC guy.
 +
 
 +
-3 gamle medlemmer i overtræk.
Bottom line: 55-61 medlemmer, mao: 58.
Bottom line: 55-61 medlemmer, mao: 58.

Versionen fra 16. jun 2011, 10:55

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet tirsdag den 16. juni 2011 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA:

Godkendelse af referat

Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Status på beholdning

Medlemstilgang

58+3

+2 nye gutter fra HTX's robot linje, et uopdyrket marked!

+1 MIA IRC guy.

-3 gamle medlemmer i overtræk.

Bottom line: 55-61 medlemmer, mao: 58.

Økonomi

Lokaler

Web

Bestyrelsessiden

Se: http://osaa.dk/about/bestyrelsen/

Søren mangler en beskrivelse.

Arrangementer

neXT

Ansvarlig:

Hvad må der gøres

 • program deadline: dato
 • Forslag til foredragsholdere
 • der skal have et OK fra alle der kan snakke ASAP
 • foruden et ok må de gerne komme med en overskrift og en synopsis
 • Greeter :
 • Facebook event :
 • Blog post :
 • T3.osaa.dk redirect :
 • wiki + program :
 • Flyers :

CCC

Evt

Optimering af bestyrelsesmøder

Personlige værktøjer