Referat20110505

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet torsdag den 5. maj 2011 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

pedersen

Valg af dirigent

Helle

Fremmøde

 • Tilstede: Cazh, Frandsen Helle, pedersen
 • Afbud: Mark
 • MIA: MP

Godkendelse af referat

det er godkendt

Siden sidst

T³ blev aflyst - det var ærgeligt.


Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Det er ikke mange der har skrevet en beskrivelse til bloggen.

Det var ikke smart at efterlade en opgave uden navn på.

Der er snak om at vi skal bruge en issue tracker

UAV grupope ej kontaktet men T³ gik jo ikke så sårnt er det jo.

Bestyrelsesmedlemmer

Vi har "prikket" nogle folk på skulderen så Søren opstiller og det gør Brix måske også. Vi ved ikke om andre der stiller op, men vi kan jo altid håbe.

Arbejdsweekend

Lokalerne er smukke og dejlige og lyse og luftige og der er uendeligt meget mindre rod.


Det var en hyggelig oprydningsdag + hvor forenigen betalte for en let frokost til medlemmerne der var og hjalp til.

Ny junkwall hvor uoprydededede ting havner pr default. mao ryd op eller dine ting bliver til junk

Medlemstilgang

lidt men godt.

Økonomi

Det bliver spændende at se kasssesssesseern aflægge regnskab til GF.

Hvervning af medlemmer

Mark - multimediedesigner : ja, når hun er færdige med nogle studier.

dimsos fra institut fra X vil fortælle om OSAA. Han købte også et zablet kit og lånte loddekolber.


Lokaler

se pkt arbejdsweekend

Web

if you can see this it works

Arrangementer

Iværksættermesse

Hvad gør vi . det er efter generalforsamlingen

Knud laver en PR_Folder som fortæller om osaa, den bliver også god at have fremover

Ansvarlig: CaZH

 • Morten Holck eller Mike eller : uav fra kompetencegruppen
 • Mads - Arm CortexM3,
 • Søren :ubuntu
 • Brix: I²C kernedrivergejl
 • Sune Mølgård
 • Ole [a-zA-Z] PILS

Hvad må der gøres

 • program deadline: tirsdag den 17. maj
  • resten følger senere
 • Greeter Helle
 • Facebook event pedersen
 • Blog post
 • T3.osaa.dk redirect
 • wiki + program : CaZH
 • Flyers


OSAA jubilæum + Generalforsamling

afstemning hvordan

Evt

vedtægtsændringer

Opgaver

Personlige værktøjer