Referat20110215

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet den 15. februar 2011 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Flemming har kbd


Fremmøde

  • Tilstede: Rune, Mark, Kasper, Flemming, Jacob
  • Afbud: Helle, Markus(permanent)
  • MIA: MP

Godkendelse af referat

Yeaaah!

Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Arbejdsweekend

Done.

Sponsorater

Mark mailer Bo Mangler stadig blogpost om de fine EBV gaver.

Medlemstilgang

-1 = 63


Ungdomsmedlemskab

Kryptisk svar modtaget fra Sport+Fritid, det er op til forsikringsselskabet. Mark snakker med forsikringsselskabet / Von Haller / Labitat? Snak med Labitaterne til OSD.

Skyline

Mark passer tekniker Onsdag 9:30-11:30


Økonomi

Tilbagebetaling af gæld

* 5k til Flemming d. 15/2

Resten overvejes næste bestyrelsesmøde:

* Op til 2k til hver kreditor nu -> direkte ind på HAL kontoen.
* ~6k til Flemming
* => OSAA er gældsfri ca. 15/4, et halvt år forud for budget.

Hvervning af medlemmer

* d. 1/4 eller kort tid efter mister vi sandsynligvis 7 medlemmer
* Der er efterhånden en trend der siger at vi mister ca. 1-2

medlemmer hver måned.

* Mao. skal vi helst finde 11 nye medlemmer inden for den næste 1.5

måned for at holde status quo.

* Vi kommer ikke i økonomisk uføre med 53 medlemmer i stedet for 64...
* ... men opsparingen bliver skåret ned til langt under det halve.
* What to do?

Lokaler

Rengøringsdusør

skal postes. 150 kr / måned for vask af 2x WC

Web

Arrangementer

FO Århus kurser

Arbejdslørdag?

Tinkertrack

* Hvem tager af sted?
* Hvordan bliver de transporteret?
* Hvornår skal vi frem og tilbage?
* Hvor bor folk?
* Hvem giver en talk.
* Tinkertrack program: https://labitat.dk/wiki/OSD_2011

Generalforsamling

Evt

Opgaver

Personlige værktøjer