Referat20100805

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til Bestyrelsesmødet den 5. august

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Markus er skriver.

Tilstede

 • Tilstede: Kasper, Markus, Jacob, Flemming, Helle, Mark, Søren
 • Afbud: Martin
 • MIA:

Godkendelse af referat

Godkendt.

Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

 • Flemming Kigger på priser på vandrør til 4-5 beton bjælker + stropper.

Vandrør er slet ikke så billige, så Flemming tænker videre over det. Og det er til kabler i loftet, i øvrigt.

 • Christian printer dør-værktøj i stål (indvendig 9x9 mm), måske...

Vi kender ikke status.

 • Markus har kontakt til Damen(tm) så han kan tage den videre derfra, måske?

Vi har fået en faktura og en kreditnota, og der er en masse bøvl angående opsættelse af udstyret. Markus laver opfølgning.

 • Flemming mailer Sanistål og bestiller de sidste 3 stykker stål ASAP.

Done. Ligger derovre.

 • Mark: Der skal sættes en hr ind mellem sponsorerne på sponsorsiden

Done.

 • Jacob: Vi burde snakke med Avenue, Fischer, Wurth og NKT om de har lyst til at sponsorere et sortiment af skruer.

Er i gang.

 • Mark overfører 5038 kr. til Flemming. Kvitteringerne er kassereren i hænde.

Done.

Arbejdssøndag

Hylder er sat op. Oprydning.

Stor succes. Vi har også overskud. Vi skal bruge flere stole, men det kan stadig ske vi får doneret nogle snart. Vi har brug for et videokamera, det skal vi søge et sponsorat om!

Der var journalister, og vi kommer i et Prosa-blad på et tidspunkt. Det er fedt!

(Helle nedgraderer Zen Photo)

Sponsorer

Markus' far på sponsorsiden.


Medlemstilgang

Økonomi

Kommunalt tilskud

"For at få EU-støtte skal projektet have en europæisk dimension". Dvs. man skulle gå sammen med andre hackerspaces i andre lande, og der ligger nok en del arbejde i det. Der er også enormt lang behandlingstid.

Støtte til lokaler fra Århus kommune: Primært gives støtten til foreninger med medlemmer under 25 år. Der kan dog også gives støtte aligevel, men det afhænger stadig af antallet af medlemmer under 25, og gives relativt ud fra dette.

Hvad med folkeoplysende forening? Det kræver, at man har aktiviteter der er udadvendte. Det har vi ikke i den grad.

Konklusion: Hvis vi har medlemmer under 25 år kan det godt være der er tilskud at hente, ellers ikke så meget. Vi har alligevel tænkt os at registrere alder snart, i forhold til rabat til folk under 18. Med foreninger, hvor medlemmer er under 25, kan der fås op til 75% af huslejen.

Status

Sponsorater

Forsikring

Lokaler

Internet

Husorden

pedersen foreslår at vi laver en husorden der udleveres sammen med RFID

Arrangementer

Arbejdssøndag d. 8/8

Pythonforedrag

Åbningsreception

 • Bend-O-Rama
 • PR
 • deadlines
 • Tidsplan

Der er kommet et forslag om livestream: http://osaa.dk/kontakt/#comments

Evt

Medlemmer under 18 år

Der er en større problemstilling omkring ansvar for medlemmer under 18 år, specielt ift. vores maskiner og udstyr. Kan man frasige sig ansvaret ved at få forældrene til at skrive under på et papir? Er der andre forholdsregler?

Mark vil gerne undersøge hvilke forholdsregler der skal tages.

Opgaver

Hvad Hvordan og Hvem
Personlige værktøjer