Referat20100720

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til Bestyrelsesmødet den 8. juli

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Flemming sidder ved tastaturet.

Tilstede

  • Tilstede: Flemming, Markus, Kasper
  • Afbud: Helle, Jacob, Mark

Godkendelse af referat

Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Sponsorer

Medlemstilgang

Økonomi

Status

Sponsorater

Arbejdsskadeforsikring

Lokaler

COMSUG

Indretning

PR

Arrangementer

Vi har brug for at få info ud lidt tidligere denne gang (selvom der kom masser sidst!). Twitter, Facebook, nyhedsbreve Prosa/Uni/flere m.m.

Åbningsreception

Helle - stadig ikke hørt fra Bend-O-Rama

Udflugt til DTI

CP er her ikke i dag.

CNC-kørekorts dag

Brian synes det lyder som en super idé - godt initiativ Jacob! (?)

-- Pedersen 17. jul 2010, 08:37 (UTC) uge 33 vil være en ide, 2/3 august er en mulighed. -> der skal nok komme noget PR senere, i et nyhedsbrev som kommer ud inden T³ ?

Info-møde

Kunne være smart at have et slideset klar til T³ den 3. august

Evt

Vidensdeling

opgaver

Hvad Hvordan og Hvem
Personlige værktøjer